Κλινική αξιολόγηση

Είναι μια διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να κατανοήσουμε την αιτία, το σημείο, το χρόνο και τον τρόπο του τραυματισμού. Αποτελεί το βασικότερο κομμάτι για τον προγραμματισμό και την πορεία της αποκατάστασης. Είναι σημαντικό να υπάρχει ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, σε αυτήν τη διαδικασία για να έχουμε μια ακριβή εικόνα της κατάστασης.