Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Το κέντρο Φυσικοθεραπείας Physio Motus είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.